CD’s

For sale on Amazon

Antigono

ANTONIO MARIA MAZZONI (1717 – 1785): Antigono M. Spyres, G. McGreevy, P. Lucciarini, A. Quintans, M. Hinojosa Montenegro, M. Oro; Divino Sospiro; Enrico Onofri ; Dynamic CDS 2014; Available from Dynamic, Amazon, and major music retailers; distributed in the USA by NAXOS of America

Advertisements

Next concerts

Image

safe_image

Fr. 25. April 2014, 19:30
Sa. 26. April 2014, 18:00

Pamela Lucciarini e Die Freitagsakademie   «Adriano in Siria» Eine fiktive Oper nach dem Libretto von P. Metastasio
Grosser Saal des Konservatoriums
Werke von G.B. Pergolesi, J. C. Bach, B. Galuppi und anderen
http://www.freitagsakademie.com/3.konzert.html